Lördagslunk

Den Stora Aktiviteten för dagen var att ta sig en promenad i septembervärmen. Det tog ett tag innan jag kom iväg. En halv blomkruka jord hade blivit utspridd öger lägenheten så jag fick börja med att låta dammsugaren föra lite oväsen. Sen kom jag på att någon sagt någon gång att det kan vara bra att äta frukost. Precis när jag tänkte gå började Scrubs på TV. En till mugg te och en gosig filt lockade mer än den kalla höstblåsten.

Solen lyckades hålla sig uppe tillräckligt länge för att stråla på min promenadtrottoar trots allt. Ingen morgonpromenad precis... Men jag kom ut. Trots att startsträckan var längre än Pinocchios näsa. Nu ska jag belöna mig själv med en varm kopp gott te (rooibos, så att jag kan somna sen...). Det gäller att sätta lagom höga krav på sig själv, då får man känna sig duktig ofta! ;)

PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom

På engelska heter det post traumatic stress disorder, därav förkortningen PTSD. Det är ett ångesttillstånd som kan uppkomma efter att man har upplevt något traumatiskt, dvs en händelse där man själv varit utsatt för eller sett någon annan utsättas för något "som av de flesta människor skulle uppfattas som traumatiskt".

Inom psykiatrin har man satt samman olika kriterier för alla diagnoser. Detta system kallas DSM-IV. Enligt DSM-IV finns följande symtom på PTSD:

Återupplevandesymptom
där personen återupplever händelsen i mardrömmar eller plågsamma minnesbilder dagtid, s.k. flashbacks. Återupplevandet upplevs inte sällan av den drabbade som att händelsen utspelar sig ånyo och karaktäriseras av starka sensoriska kvaliteter, t.ex. lukt- och hörselintryck.

Undvikandesymptom där personen försöker undvika tankar, känslor, platser, händelser mm som har med händelsen att göra vilket kan leda till isolation. Undvikandet kan visa sig i en oförmåga att minnas viktiga delar av händelsen och minskat intresse av att delta i viktiga aktiviteter. Personen kan också få en känsla av likgiltighet och främlingsskap inför andra människor och ha begränsad förmåga att hysa varma känslor till sina medmänniskor. Upplevelsen av att ens framtid är kort är också ett symptom. Behovet av att undvika kan leda till missbruk, anorexi och/eller självstympning.


Överspändhetssymptom
med irritabilitet, lättskrämdhet, vredesutbrott, överdriven vaksamhet och sömnsvårigheter.


Duration
Symptomen ska enligt DSM-IV varat i mer än 1 månad. Om tiden från händelsen är mindre än en månad kan diagnosen akut stressyndrom vara aktuell. Om symtomen varat i tre månader eller längre används beteckningen kronisk PTSD: om den drabbade lidit av symtom i en utsträckning som kvalificerar för PTSD i mer än tre månader är det relativt ovanligt att symtomen avtar spontant, varför beteckningen kronisk PTSD anses vara meningsfull ur diagnostiskt hänseende.


Funktionsnedsättning
Orsakat signifikant lidande eller försämrad funktion i arbetslivet eller i övriga sociala livet.

Formuleringarna av symtomkriterierna är hämtade från Wikipedia, de är mycket mer lättformulerade än i DSM-IV.


Maskrosbarn

"Maskrosbarn är barn som har det svårt hemma men som klarar sig ändå, ungefär som en maskros kan växa upp genom asfalten. Asfaltsblomma är en synonym till maskrosbarn.

De barn som klarar sig trots alla svårigheter har i engelskspråkig facklitteratur benämnts "superkids", "stress-resilience" eller "invulnerables". På svenska har de i litteraturen förutom maskrosbarn, även kallats "osårbara barn" eller "stressmotståndskraftiga barn"."
- Hämtat från Wikipedia


Duktighetssyndrom?

"Vad duktig du är som orkar gå till skolan!" utbrister en av mina kompisar.

Jo, det är väl bra att vara duktig. Prestera. Men hade jag egentligen inte varit ännu duktigare om jag hade vågat låta bli att gå till skolan? Vågat stå emot kraven och istället stannat kvar hemma med dammråttorna. Tagit en lång promenad. Läst en bok. Tagit tid för mig själv.

Vad innebär det egentligen att vara duktig? För vems skull ska man vara duktig?

Två världar

Jag tror att många fler än jag går omkring med mer än en verklighet. En verklighet som man pratar om och andra verkligheter som inte får finnas i vardagen. Kanske finns det några människor man kan dela sina hemliga verkligheter med, sina hemliga upplevelser med.
  Jag tänkte dela med mig av en del av min hemliga verklighet, i tron om att det finns fler som jag där ute. Fler som har varit med om hemska saker. Inte kan det vara bara jag, trots att det ofta känns så...

RSS 2.0