PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom

På engelska heter det post traumatic stress disorder, därav förkortningen PTSD. Det är ett ångesttillstånd som kan uppkomma efter att man har upplevt något traumatiskt, dvs en händelse där man själv varit utsatt för eller sett någon annan utsättas för något "som av de flesta människor skulle uppfattas som traumatiskt".

Inom psykiatrin har man satt samman olika kriterier för alla diagnoser. Detta system kallas DSM-IV. Enligt DSM-IV finns följande symtom på PTSD:

Återupplevandesymptom
där personen återupplever händelsen i mardrömmar eller plågsamma minnesbilder dagtid, s.k. flashbacks. Återupplevandet upplevs inte sällan av den drabbade som att händelsen utspelar sig ånyo och karaktäriseras av starka sensoriska kvaliteter, t.ex. lukt- och hörselintryck.

Undvikandesymptom där personen försöker undvika tankar, känslor, platser, händelser mm som har med händelsen att göra vilket kan leda till isolation. Undvikandet kan visa sig i en oförmåga att minnas viktiga delar av händelsen och minskat intresse av att delta i viktiga aktiviteter. Personen kan också få en känsla av likgiltighet och främlingsskap inför andra människor och ha begränsad förmåga att hysa varma känslor till sina medmänniskor. Upplevelsen av att ens framtid är kort är också ett symptom. Behovet av att undvika kan leda till missbruk, anorexi och/eller självstympning.


Överspändhetssymptom
med irritabilitet, lättskrämdhet, vredesutbrott, överdriven vaksamhet och sömnsvårigheter.


Duration
Symptomen ska enligt DSM-IV varat i mer än 1 månad. Om tiden från händelsen är mindre än en månad kan diagnosen akut stressyndrom vara aktuell. Om symtomen varat i tre månader eller längre används beteckningen kronisk PTSD: om den drabbade lidit av symtom i en utsträckning som kvalificerar för PTSD i mer än tre månader är det relativt ovanligt att symtomen avtar spontant, varför beteckningen kronisk PTSD anses vara meningsfull ur diagnostiskt hänseende.


Funktionsnedsättning
Orsakat signifikant lidande eller försämrad funktion i arbetslivet eller i övriga sociala livet.

Formuleringarna av symtomkriterierna är hämtade från Wikipedia, de är mycket mer lättformulerade än i DSM-IV.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0